02 август, 2019

Една одисея в космоса БеГе - Ендуросат 1, година по-късно

Неусетно измина една година след полета на ЕндуроСат-1...

Полетя спътника малко и какво..?! Жалко, че така и не разбрахме какво и как се случи с него.
И до ден днешен не съм намерил някакво обобщение за полета, успехите и анализ на проблемите...

Нито думичка от собствениците му...

Нито един космически кадет не сподели да е приел данни...Смислени публикции по въпроса трудно се намират, а какво научиха кадетитe от Космически предизвикателства - така и не разбрахме. Телеметрични данни - няма...

 Радиолюбители от цял свят, включително и от нашата страна, традиционно следят  всяка нова поява на нов обект на орбита. И в нашия случай майсторите "ловци" на спътници от цял свят слухтяха при всяко преминаване на спътника. Над десет различни наблюдателя изпратиха своите рапорти, но бързо загубиха интерес.

Нито една изненада за радиолюбителите не беше поднесена, както закачливо бе анонсиран планът за работа...Неясна мисия, нечетими данни, неизвестно състояние на апарата, "Ода на радостта"

Не чухме нищо за и от разработчиците му, а сред създателите на спътника има 4-5 лицензирани радиолюбителя. Ама те само Райчо го пускат по телевизиите, слушахме го и по радиото (.. ама не това радиолюбителското радио, по другото.)


Мечти за почти световно господство  на пазара за микро-спътници...чухме:
 “Бъдещите ни планове са свързани с все по-агресивно навлизане (на фирмата б.р.) на нови международни пазари и създаването на трайни партньорства със сегашните ни клиенти. Вярвам, че ЕндуроСат може да бъде пазарен лидер, и то в близкосрочен план.”


Чухме, за собствен космически център на фирмата и за център за контрол  и мониторинг, във Фейсбук се търсеха антени, в-к Капитал (съвсем нормално за вестник с такова име) пишеше за пари.

На сайта на проекта - само красива анимация, а снимки, схеми, графики... немА..

Всъщност, мислейки положително дали усилията и средствата за него (какви средства?!) са дали резултат:

Преди година един учител от Димитровград и няколко чифта очички на негови ученици, ококорени и жадни за нещо ново, се взираха в небето, насочваха антената, която сами са си измайсторили и приемаха сигналите на честота 437.050 MHz (когато ги имаше сигналите..). Това са Георги Гочев LZ1EDU и клуб "Млад радиолюбител"


Това май е най-ценния принос, за който се сещам!
Всяка приказка трябва да има и своята поука... който може - я прави.

12 май, 2019

Mobile ham-shack rack ( a.k.a Vic's Cube )

PROs
Can be used by two operators and one SWL
Easy to build
Easy to use, easy to handle
Easy to reconfigure, rearrange
Power cables are as short as possible
Helps us to avoid a complete mess in the cabin
Comfortable operating conditions for crew-members :-)


CON's
Two sets of CAT interfaces, cables( one in a car, one at home)


Structural elements: aluminium profile 15x15, aluminium tube (square) 20x20x1.5, plastic corners ( abt 1.75 euro each), wooden shelves, pop rivets etc

Personal light for "left" operator. Small box act acts as lamp support. There is a on-off switch and 12VDC/5V(78L05) DC converter for LED lamp
Handles for easier carrying. Microphone holder.

Place your headphones jack and you can select audio source - TRCVR #1 or TRCVR #2. There are three such boxes


Front view
Floor One - SMPS and two CAT iterfaces, CW keyer
Floor Two : TRCVR #1
Floor Three: TRCVR #2 + SWR meter
TBD - Floor Four: Rotator(s) Control Panels, pan-adapter... etc


Rear View: cables, cables, cables...
I use XT60 connectors

Widht...

Height...

Depth.... Two CAT interface can be seen.

The ancestor... version 1.0